facebook pixel no script
Accesul la contul companiei a fost blocat. Vă rugăm să contactaţi administratorul companiei pentru mai multe detalii.

Regulamentul Oficial al Campaniei „Shopius și Rienergy te premiază” 28.05 – 06.06.2021

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

(1) Campania promoţională „Shopius și Rienergy te premiază” organizat în perioada 28.05 – 06.06.2021 (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată de S.C. JUHANIO S.R.L.,  cu  sediul în Oradea, str. Teatrului, nr. 5, ap. IA, jud. Bihor, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J5/304/2020, CUI RO 42273030, denumită în cele ce urmează “Organizatorul”, reprezentată legal prin administrator Manuela Toderaș.

(2) Derularea Campaniei promoționale se face conform regulilor din prezentul Regulament (denumit în continuare „Regulament Oficial”), fiind obligatorii pentru participanți. Prevederile Regulamentului oficial al Campaniei sunt acceptate în momentul înregistrării în această Campanie prin înscrierea pe paginile Facebook https://www.facebook.com/Shopius.ro, respectiv https://www.instagram.com/shopiusro/ cu un comentariu la postarea de concurs, care să conțină etichetarea unui prieten, optional share public la postare, like/follow la postarea de concurs/pagina.

(3) Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul https://shopius.ro/regulament-concurs  pe întreaga durată a Campaniei, potrivit celor menționate în Secțiunea 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, precum și de a suspenda sau înceta prezenta Campanie, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe paginile https://www.facebook.com/Shopius.ro, https://www.instagram.com/shopiusro/.

SECŢIUNEA 2.  PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

(1) Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, online, prin intermediul site-ului https://www.facebook.com/Shopius.ro, respectiv https://www.instagram.com/shopiusro/ . Campania va începe pe data 28.05.2021 ora 15:30:00 și se încheie pe data de 06.06.2021 ora 23:59:59, fusul orar al României.

 SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 (1) Campania se adresează persoanelor fizice care au împlinit 18 ani până în data de 28.05.2021 (data începerii Campaniei), care au domiciliul sau reședința în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

(2) Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații Organizatorului, inclusiv membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

(3) Participarea la această Campanie implică acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 4.  MECANISMUL CAMPANIEI

 (1) Participantul va posta un comentariu la postarea de concurs cu tag către un prieten (pot fi mai multe comentarii, dar cu persoane diferite), va da like la postarea concursului si paginii și, opțional, poate da share public postării cu concursul (pe toata perioada campaniei).

(2) Pentru înscrierea în această Campanie, participanții trebuie să urmeze următorii pași:

 • Să aibă un cont activ și valid pe Facebook/Instagram;
 • Să acceseze pagina oficială de Facebook/Instagram: https://www.facebook.com/Shopius.ro / https://www.instagram.com/shopiusro/  și să dea like la postarea de concurs/paginii;
 • Să eticheteze într-un comentariu un/o prieten/ă, pot fi mai multe comentarii de la aceeași persoană, cu condiția ca persoanele etichetate să fie diferite;
 • Să dea share public (opțional) postării aferente campaniei „Shopius și Rienergy te premiază”
 • Să respecte condițiile menționate în secțiunea 3.

 (2) Organizatorul își rezervă dreptul:

- de a exclude acele fotografii și texte, comentarii care conţin cuvinte vulgare sau care fac trimitere evidentă la anumite persoane fizice sau juridice într-un mod care ar putea prejudicia în orice mod persoanele în cauză.

- de a restricționa acei participanți care vor încerca să-și sporească șansele de câştig prin diferite acțiuni ilegale/ ilicite folosind diverse echipamente electronice și/sau software.

(3) Nu sunt acceptate și vor fi șterse de pe pagina Campaniei acele comentarii/ distribuiri care conțin sau fac referire la produsele concurente Organizatorului.

SECŢIUNEA 5.  DESCRIEREA PREMIILOR ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

(1) În cadrul Campaniei promoționale desfăşurate pe Facebook şi Instagram se vor acorda următoarele premii:

- 3 kit-uri Shopius de pe www.shopius.ro, în valoare de 66,09 lei/kit, pe pagina Instagram https://www.instagram.com/shopiusro/,

- 3 kit-uri Shopius de pe www.shopius.ro, în valoare de aprox. 66,09 lei/kit, pe pagina Facebook https://www.facebook.com/Shopius.ro ;

Fiecare kit conține:

- 1 tricou personalizat,

- 1 şapcă personalizată,

- 1 bax de Rienergy Energy Drink 4x0.25L doză ,

- 1 bax de Rienergy Energy Drink Tropical Mango 4x0.25L doză,

- 1 bax de Rienergy Energy Drink Cool Mix Citrus & Mint 4x0.25L doză,

 - 1 bax de Rienergy Energy Drink Crazy Mix Apple & Kiwi 4x0.25L doză.

Participanții au dreptul de a face mai multe comentarii, dar fiecare comentariu să se refere la persoane diferite.

(2) Desemnarea câștigătorilor campaniei se va face în cel mult 2 zile lucrătoare următoare încheierii Campaniei, luându-se în calcul doar comentariile postate până în data de 06.06.2021, ora 23.59.59.

(3) Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul campaniei este de 396,54 lei (Facebook și Instagram).

(4) Nu se va acorda contravaloarea premiilor în bani.

(5) Câștigătorul va fi ales printr-un program generator de numere aleatorii. Se va copia linkul postării concursului în cadrul programului random, acesta selectează comentariile valide, după care alege în mod aleatoriu numele câştigătorului.

SECȚIUNEA 6. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR, VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

 • În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă public numele câştigătorilor și premiile acordate în cadrul acestei Campanii.

 (2) După desemnarea câştigătorilor, Organizatorul va proceda la validarea acestora. Pentru ca înscrierea unui Participant să fie considerată validă, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • participantul să aibă dreptul de a se înscrie la Campanie potrivit prevederilor din Secțiunea 3 din prezentul Regulament Oficial, și
 • să îndeplinească condițiile de la secțiunea 4 din prezentul Regulament oficial.

(3) Câştigătorii desemnați pentru fiecare rețea socială (Facebook, respectiv Instagram) vor fi contactați printr-un mesaj privat pe pagina Campaniei, prin intermediul căruia le vor fi furnizate informații privind premiul obținut și demersurile necesare a fi parcurse în vederea intrării în posesia premiului. Câștigătorii vor transmite, în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care au fost contactati de către Organizator, informațiile solicitate (nume și prenume, adresa completă de livrare, data nașterii, numărul de telefon) la adresa de e-mail comunicata de Organizator, respectiv contact@shopius.ro, confirmând astfel acceptul cu privire la desemnarea în calitatea de câștigător. 

(4) Premiul care nu va putea fi acordat câştigătorului de drept ca urmare a neîndeplinirii condițiilor enunțate în prezentul Regulament oficial va fi acordat unui alt participant, în conditiile stabilite de prezentul Regulament. Se vor încărca din nou comentariile de la postarea concursului în programul generator de nume aleatorii și se va desemna un nou câştigător valid căruia i se va solicita datele necesare pentru livrarea premiului.

(5) Premiul va fi trimis câștigătorului la adresa de livrare specificată de câștigator în e-mailul transmis Organizatorului, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea informațiilor solicitate de către Organizator (nume și prenume, adresa completă de livrare, data nașterii, numărul de telefon).

 (6) Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (contravaloarea accesului la internet pentru participarea la promoţie sau alte cheltuieli).

SECŢIUNEA 7. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE, LIMITAREA RĂSPUNDERII

 Organizatorul nu răspunde în niciun fel în următoarele situații:

(1) Pierderea statutului de câştigător ca urmare a imposibilităţii contactării persoanei respective și pentru imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului, conform prevederilor prezentului Regulament, din motive independente de Organizator.

(2) Pierderile sau întârzierile înscrierilor pe site, generate de defecțiuni tehnice independente de voinţa Organizatorului, respectiv pierderi, întârzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de internet / conexiunea internet a participantului;

(3) Situaţiile în care mai multe persoane (participanți sau nu la Campanie) revendică drepturi de autor aferente materialelor transmise de către participanți (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc.) sau situaţiile în care materialele respective încalcă orice drepturi / prejudiciază imaginea vreunei persoane fizice sau juridice.

(4) Imposibilitatea de a accesa pagina https://www.facebook.com/Shopius.ro, respectiv https://www.instagram.com/shopiusro/ a Campaniei din motive independente de Organizator.

(5) În cazul în care câştigătorul a furnizat date sau informaţii incorecte, Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea câștigătorului de a intra in posesia premiului.

SECŢIUNEA 8. ANGAJAMENTE

 (1) Prin înscrierea în cadrul acestei Campaniei, participanții acceptă integral, expres și neechivoc prevederile prezentului Regulamentului. 

SECŢIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la Campanie, denumite persoane vizate.

Organizatorul se obligă sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în vigoare (denumit în continuare GDPR) și ale legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

În ceea ce privește prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către administratorul  platformei rețelei de socializare Facebook, respectiv Instagram, acestea se supun propriilor politici privind protecția datelor. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor puteți afla consultând politica de prelucrare a datelor cu caracter personal ale acestora:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

 1. Datele cu caracter personal prelucrate, scopurile și temeiul juridic al prelucrării

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În cadrul Campaniei promoționale, Organizatorul prelucrează următoarele date cu caracter personal:

 • de la Participanți: numele de utilizator al rețelei de socializare Facebook, respectiv Instagram, si comentariul postat
 • de la Câștigători: numele și prenumele, data nașterii, numărul de telefon, adresa de livrare, adresa de e-mail

Datele cu caracter personal furnizate de către Participanți sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri:

Executarea contractului (art. 6, alin. 1, lit. (b) din GDPR)

Datele personale ale Participanților sunt prelucrate în temeiul relației contractuale care se formează prin acceptarea Regulamentului, în scopul desfășurării Campaniei promoționale, desemnării și validării Câștigătorilor, contactării Câștigătorilor și atribuirii premiilor.

Obligația legală (art. 6, alin. 1, lit. (c) din GDPR)

Datele personale ale Câștigătorilor sunt prelucrate pentru respectarea obligațiilor legale ce revin Organizatorului, respectiv obligația de a:

 • verifica dacă vârsta Câștigătorilor este conformă, adică 18 ani împliniți la momentul înscrierii în Campanie,
 • publica (posta) datele Câștigătorilor (denumirea contului de Facebook/Instagram cu care a participat la concurs), alături de valoarea premiilor, potrivit legislației în domeniul comercializării produselor și serviciilor de piață (OG nr. 99/2000),
 • respecta legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în contextul soluționării cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,

Interesul legitim al Organizatorului (art. 6, alin. 1, lit. (f) din GDPR)

 Datele personale ale Participanților sunt prelucrate pentru următoarele scopuri legitime:

 • asigurarea derulării Campaniei promoționale ca modalitate de promovare a produselor Organizatorului
 • organizarea și desfășurarea Campaniei promoționale prin asigurarea parcurgerii etapelor de desemnare, validare, atribuire premii,
 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Dacă activați în cadrul rețelei de socializare cu numele dv. în clar, sau dacă puteți fi recunoscut prin intermediul pozei de profil, este posibil ca alți utilizatori să vă poată identifica si sa  vizualizeze participarea dv. la concurs și comentariile postate.

Transferam firmei de transport datele personale ale Câștigătorilor necesare pentru livrarea premiului.

Datele personale ale Câștigătorilor, respectiv numele, prenumele și valoarea premiului vor putea fi dezvăluite publicului.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

După încheierea concursului și publicarea câștigătorilor, datele cu caracter personal ale Participanților sunt șterse, cu excepția datelor câștigătorilor, care vor fi păstrate în conformitate cu cerințele legislației fiscale și comerciale pentru soluționarea eventualelor litigii și reclamații, precum și normelor legale de arhivare aplicabile la nivelul Organizatorului. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va șterge/distruge aceste date.

 1. Drepturile persoanelor vizate

Pe durata Campaniei, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității naționale de supraveghere

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, semnată și datată, Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail protectia.datelor@shopius.ro sau la adresa de corespondență: str. Teatrului nr. 5, ap. IA, Oradea, jud. Bihor, cod poștal 410020.

 1. Transferul datelor cu caracter personal

În contextul prelucrărilor de date pe care le generează participarea dumneavoastră în cadrul Campaniei nu transferăm datele dv. cu caracter personal în afara României. Informații cu privire la transferuri de date în afara României realizate de către administratorii platformelor de socializare Facebook / Instagram puteți afla consultând politica de prelucrare a datelor cu caracter personal ale acestora.

 1. Protecția și securitatea datelor

Angajatorul stabilește măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja și asigura confidențialitatea, integritatea datelor dumneavoastră., pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la date, încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu cerințele legale.

 1. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

La Campanie pot participa exclusiv persoanele majore, cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, ca urmare Organizatorul nu va prelucra și stoca date aparținând persoanelor minore. În situația în care Organizatorul primește date cu caracter personal aparținând minorilor, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Organizatorului.

În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești ne informează despre prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor minori, Organizatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.   

SECȚIUNEA 10.  FORŢĂ MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

Organizatorul, daca invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA CAMPANIEI

(1) Campania poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania.

(2) Situaţiilor avute în vedere la alineatul (1) le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere la alineatele (1) și (2) Organizatorul nu mai are nicio obligaţie față de participanți, cu privire la plata unei sume de bani cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Oradea.

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Promoţiei va fi disponibil în mod gratuit oricărui participant pe întreaga perioadă a Promoţiei pe site-ul https://shopius.ro/regulament-concurs şi pe paginile https://www.facebook.com/Shopius.ro, respectiv https://www.instagram.com/shopiusro/  începând cu data de 21.05.2021.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestor modificări pe paginile https://www.facebook.com/Shopius.ro, respectiv https://www.instagram.com/shopiusro/.

Prin participarea la această promoţie, Participanţii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament.

 

Prezentul Regulament se autentifică într-un exemplar, se întocmesc 4 (patru) duplicate din care unul pentru arhiva biroului notarial, iar 3 (trei) duplicate se eliberează Organizatorului.

Administrator

Manuela Toderaș