facebook pixel no script
Accesul la contul companiei a fost blocat. Vă rugăm să contactaţi administratorul companiei pentru mai multe detalii.

Regulamentul Oficial al Campaniei

„Vizionează şi Shopius te premiază” 08.07 – 18.07.2021

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

(1) Campania promoţională „Vizionează şi Shopius te premiază” organizată în perioada 08.07 – 18.07.2021

(denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată de S.C. JUHANIO S.R.L.  cu  sediul în Oradea, str. Teatrului, nr. 5, ap. IA, jud. Bihor, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J5/304/2020, CUI RO 42273030, denumită în cele ce urmează “Organizatorul”, reprezentată legal prin administrator Manuela Toderaș.

(2) Derularea Campaniei promoționale se face conform regulilor din prezentul Regulament (denumit în continuare „Regulament Oficial”), fiind obligatorii pentru participanți. Prevederile Regulamentului oficial al Campaniei sunt acceptate în momentul accesării paginilor Facebook https://www.facebook.com/Shopius.ro, respectiv https://www.instagram.com/shopiusro/, dând like la postarea concursului/pagina, postând un comentariu prestabilit la postarea de concurs, opțional va da share public la postarea cu concursul.

(3) Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul https://shopius.ro/regulament-concurs  pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor menționate în Secțiunea 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, precum și de a suspenda sau înceta prezenta Campanie, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe paginile https://www.facebook.com/Shopius.ro, https://www.instagram.com/shopiusro/.

 

SECŢIUNEA 2.  PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

(1) Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, online, prin intermediul site-ului https://www.facebook.com/Shopius.ro, respectiv https://www.instagram.com/shopiusro/ . Campania va începe pe data 08.07.2021 ora 10:00:00 și se încheie pe data de 18.07.2021 ora 23:59:59, fusul orar al României.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 (1) Campania se adresează persoanelor fizice care au împlinit 18 ani până în data de 08.07.2021 (data începerii Campaniei), care au domiciliul sau reședința în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

(2) Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații Organizatorului, inclusiv membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție) sau Companii cu care colaborează Organizatorul în conceperea/desfășurarea prezentei Campanii, inclusiv membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție.

(3) Participarea la această Campanie implică acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 4.  MECANISMUL CAMPANIEI

 (1) Participantul va viziona clipul video „Bunica și mâncarea” postat de Mircea Bravo pe canalul lui de Youtube, va da like la postarea concursului, va da like/urmărire la paginile oficiale de Facebook si Instagram, va posta un comentariu la poza de concurs cu “Eu știu”, va număra de câte ori apar în cadru produsele „Mustar Regal” și „Oțet Regal” și opțional va da share public la postarea cu concursul. În cazul în care va fi selectat printr-un program generator de nume aleatorii, i se va adresa în privat, prin mesaj, întrebarea „De câte ori apare în clipul video postat de Mircea Bravo „Bunica și mâncarea”  pe data de 04.07.2021 produsul „Muştar Regal”? Dar produsul „Oţetul Regal”?”

(2) Pentru înscrierea în această Campanie, participanții trebuie să urmeze următorii pași:

  • Să aibă un cont activ și valid pe Facebook/Instagram;
  • Să acceseze canalul oficial de Youtube https://www.youtube.com/user/mirceabravo şi să vizioneze clipul din data de 04.07.2021 cu Bunica în care apare Muştarul Regal şi Oţetul Regal
  • Să acceseze pagina oficială de Facebook/Instagram: https://www.facebook.com/Shopius.ro /  https://www.instagram.com/shopiusro/  și să dea like la postarea de concurs/paginii;
  • Să posteze un comentariu cu “Eu ştiu” la postarea concursului
  • Să dea share public (opțional) postării aferente campaniei „Vizionează şi Shopius te premiază”
  • Să respecte condițiile menționate în secțiunea 3.
  • Va răspunde la întrebarea: „De câte ori apare în clipul video postat de Mircea Bravo „Bunica și mâncarea”  pe data de 04.07.2021 produsul „Muştar Regal”? Dar produsul „Oţetul Regal”?”

 (2) Organizatorul își rezervă dreptul:

- de a exclude acele fotografii și texte, comentarii care conţin cuvinte vulgare sau care fac trimitere evidentă la anumite persoane fizice sau juridice într-un mod care ar putea prejudicia în orice mod persoanele în cauză.

- de a restricționa acei participanți, care vor încerca să-și sporească șansele de câştig prin diferite acțiuni ilegale/ ilicite folosind diverse echipamente electronice și/sau software.

(3) Nu sunt acceptate și vor fi șterse de pe pagina Campaniei acele comentarii/ distribuiri care conțin sau fac referire la produsele concurente Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 5.  DESCRIEREA PREMIILOR ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

(1) În cadrul Campaniei promoționale desfăşurate pe Facebook şi Instagram se vor acorda următoarele premii:

- 2 premii Shopius în valoare de 58,98 lei/premiu pe pagina Instagram https://www.instagram.com/shopiusro/,

- 2 premii Shopius în valoare de 58,98 lei/premiu pe pagina Facebook https://www.facebook.com/Shopius.ro ;

 

Fiecare premiu contine:

- 1 bax de Oţet Regal (3,17 lei/buc * 12 buc/bax = 38,04 lei/bax)

- 1 bax de Muştar Regal (3,49 lei/buc * 6 buc/bax = 20,94 lei/bax)

Participanții au dreptul de a publica un singur comentariu/persoana.

(2) Desemnarea câștigătorilor campaniei se va face în cel mult 5 zile lucrătoare următoare încheierii Campaniei, luându-se în calcul doar comentariile postate până în data de 18.07.2021 ora 23.59.59.

(3) Valoarea totală a premiilor acordate in cadrul campaniei este de 235,92 lei .(Facebook și Instagram).

(4) Nu se va acorda contravaloarea premiilor în bani.

(5) Câștigătorii vor fi aleși printr-un program generator de nume aleatorii. Se va copia linkul postării concursului în cadrul programului Random, acesta selectează comentariile valide, după care alege în mod aleatoriu numele câştigătorilor. Castigatorii alesi de către programul Random vor fi contactați în privat, prin mesaj, în termen de 2 zile lucrătoare de la data incetarii Campaniei și li se va adresa următoarea întrebare: „De câte ori apare în clipul video „Bunica și mâncarea” postat de Mircea Bravo  pe data de 04.07.2021 produsul „Muştar Regal”? Dar produsul „Oţetul Regal”?””. Persoanele selectate de programul generator de nume aleatorii vor transmite răspunsul, în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care au fost contactate de către Organizator. Acestea vor fi desemnate câştigătoare în cazul în care vor da răspunsul corect.

În cazul în care nu vor da răspunsul corect, se vor alege alte persoane cărora li se va adresa aceeaşi întrebare. Procesul se va repeta până avem într-un final cei patru câştigători desemnati.

 

SECȚIUNEA 6. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR, VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

(1)    În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă public numele câştigătorului și câştigul acordat în cadrul acestei Campanii.

(2) După desemnarea câştigătorilor, Organizatorul va proceda la validarea acestora. Pentru ca înscrierea unui Participant să fie considerată validă, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

  • participantul să aibă dreptul de a se înscrie la Campanie potrivit prevederilor din Secțiunea 3 din prezentul Regulament Oficial și
  • să îndeplinească condițiile de la secțiunea 4 din prezentul Regulament oficial.

(3) Câştigătorii desemnați pentru fiecare rețea socială (Facebook, respectiv Instagram) vor fi contactați in termen de 2 zile lucratoare, de la incheierea termenului de 5 zile stabilit pentru desemnarea lor, printr-un mesaj privat de pe pagina Campaniei prin intermediul căreia le vor fi furnizate informații privind premiul obținut și demersurile necesare a fi parcurse în vederea intrării în posesia premiului. Câștigătorul va transmite, în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care a fost contactat de către Organizator, informațiile solicitate de către Organizator (nume complet, adresa completa de domiciliu/adresa livrare, data nașterii, număr de telefon) într-un mesaj privat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Shopius.ro, respectiv Instagram https://www.instagram.com/shopiusro/ prin trimiterea acestor date, confirmându-și acceptul cu privire la desemnarea în calitatea de câștigător. 

(4) Premiul care nu va putea fi acordat câştigătorului de drept ca urmare a neîndeplinirii condițiilor enunțate în prezentul Regulament oficial va fi acordat unui alt participant in conditiile stabilite de prezentul Regulament. Se va încărca din nou comentariile de la postarea concursului în programul generator de nume aleatorii şi se va desemna un nou câştigător valid căruia i se va solicita  să răspundă la întrebarea adresată de către Organizator. Dacă răspunsul este cel corect acesta va trebui să trimită datele necesare pentru livrarea premiului.

(5) Premiul va fi trimis câștigătorului la adresa de domiciliu/adresa de livrare specificată de câștigator în mesajul privat postat pe Facebook, respectiv Instagram în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea informațiilor solicitate de către Organizator (nume complet, adresa completă de domiciliu, data nașterii, număr de telefon).

 (6) Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (contravaloarea accesului la internet pentru participarea la promoţie sau alte cheltuieli).

 

SECŢIUNEA 7. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE, LIMITAREA RĂSPUNDERII

 Organizatorul nu răspunde în niciun fel în următoarele situații:

(1) Pierderea statutului de câştigător ca urmare a imposibilităţii contactării persoanei respective și pentru imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului, conform prevederilor prezentului Regulament, din motive independente de Organizator.

(2) Pierderile sau întârzierile înscrierilor pe site, generate de defecțiuni tehnice independente de voinţa Organizatorului, respectiv pierderi, întârzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de internet / conexiunea internet a participantului;

(3) Situaţiile în care mai multe persoane (participanți sau nu la Campanie) revendică drepturi de autor aferente materialelor transmise de către participanți (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc) sau situaţiile în care materialele respective încalcă orice drepturi / prejudiciază imaginea vreunei persoane fizice sau juridice.

(4) Imposibilitatea de a accesa pagina https://www.facebook.com/Shopius.ro, respectiv https://www.instagram.com/shopiusro/ a Campaniei din motive independente de Organizator.

(5) În cazul în care câştigătorul a furnizat date sau informaţii incorecte, Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea câștigătorului de a intra in posesia premiului.

 

SECŢIUNEA 8. ANGAJAMENTE

 (1) Prin înscrierea în cadrul acestei Campaniei, participanții accepta integral, expres si neechivoc prevederilor prezentului Regulamentului.

 

Implicati SECȚIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la Campanie denumite persoane vizate.

Organizatorul se obligă sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în vigoare (denumit în continuare GDPR) și ale legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

A. Datele cu caracter personal prelucrate, scopurile și temeiul juridic al prelucrării

1.   La înscrierea în cadrul Campaniei

Datele personale pe care le colectăm în cadrul Campaniei sunt datele transmise direct de dv. (numele de utilizator) prin intermediul paginii noastre oficiale de Facebook https://www.facebook.com/Shopius.ro, respectiv https://www.instagram.com/shopiusro/  pentru înscrierea în cadrul Campaniei.

 

2.   Desemnarea câștigătorilor și contactarea în vederea atribuirii premiului

Prelucrăm numele dv. de utilizator Facebook sau Instagram pentru a vă trimite un mesaj privat în cazul în care veți fi declarat câștigătorul Campaniei, potrivit criteriilor din Regulamentul Campaniei.

Datele primite de la dumneavoastră ca urmare a mesajului primit de la noi, respectiv: nume, prenume, data nașterii, număr de telefon și adresa de mail, unde să vă trimitem premiul sunt prelucrate în baza interesului nostru legitim de a ne îndeplini obligațiile asumate prin Regulamentul Campaniei.

 

B. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele personale ale participantilor vor fi prelucrate pe teritoriul Romaniei. Organizatorul nu intentioneaza sa transfere aceste date catre o tara terta.

 

C. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate ale câștigătorilor vor fi prelucrate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe perioada necesara pastrarii datelor conform prevederilor legale in vigoare aplicabile, cum ar fi cele fiscale, legislatie privind protectia datelor, legislatie civila si comerciala pentru solutionarea eventualelor litigii si reclamatii, precum si in domeniul arhivarii conform normelor legale aplicabile la nivelul Organizatorului. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va șterge/distruge aceste date.

 

D. Drepturile persoanelor vizate

Pe durata Campaniei, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

- dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

- dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

- dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal 

- dreptul la restricționarea prelucrării;

- dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;

- dreptul la portabilitate a datelor;

- dreptul de a depune o plângere în fața Autorității naționale de supraveghere

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, semnată și datată, Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail protectia.datelor@shopius.ro sau la adresa de corespondență: str. Teatrului nr. 5, ap.IA Oradea, jud. Bihor, cod poștal 410020.

 

E. Transferul datelor dv. în străinătate

În contextul prelucrărilor de date pe care le generează participarea dv. în cadrul Campaniei nu transferăm datele dv. cu caracter personal în afara României. Informații cu privire la eventualele transferuri de date în afara României realizate de către operatorul / operatorii platformei de socializare Facebook puteți afla consultând politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a acestuia.

 

F. Protecția și securitatea datelor

Angajatorul stabilește măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja și asigura confidențialitatea, integritatea datelor dv., pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la date, încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu cerințele legale.

 

G. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

La Campanie pot participa exclusiv persoanele majore, cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, ca urmare Organizatorul nu va prelucra și stoca date aparținând persoanelor minore. În situația în care Operatorul primește date cu caracter personal aparținând minorilor, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului.

În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești ne informează despre prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor minori, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.   

 

SECȚIUNEA 10.  FORŢĂ MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

Organizatorul, daca invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA CAMPANIEI

(1) Campania poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania.

(2) Situaţiilor avute în vedere la alineatul (1) le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere la alineatele (1) și (2) Organizatorul nu mai are nicio obligaţie față de participanți, cu privire la plata unei sume de bani cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Oradea.

 

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Promoţiei va fi disponibil în mod gratuit oricărui participant pe întreaga perioadă a Promoţiei pe site-ul https://shopius.ro/regulament-concurs şi pe paginile https://www.facebook.com/Shopius.ro, respectiv https://www.instagram.com/shopiusro/  începând cu data de 08.07.2021.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestor modificări pe paginile https://www.facebook.com/Shopius.ro, respectiv https://www.instagram.com/shopiusro/.

Prin participarea la această promoţie, Participanţii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament.

 

Prezentul Regulament se autentifică într-un exemplar, se întocmesc 4 (patru) duplicate din care unul pentru arhiva biroului notarial, iar 3 (trei) duplicate se eliberează Organizatorului.

Administrator

Manuela Toderaș